Нүүр хуудас

Номын сангийн үндсэн зорилго:

Суралцагчид, багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, албан хаагчдад номын сан, номзүйн үйлчилгээг үзүүлж, номын фондын хадгалалт хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, баяжуулалтыг цаг тухайд шуурхай хийж,  сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын таатай орчныг бүрдүүлэхэд оршино.

  • Ном сурах бичгийг гэрээр олгохдоо тухайн номын тоо ширхэг, эрэлт хэрэгцээг харгалзан үзнэ.
  • Уншигчдад гэрээр ном олгох тасгаар үйлчлэхдээ уншигчийн үнэмлэхийг үндэслэн иргэний үнэмлэхийг барьцаалан нэг удаа 1-3 ном олгоно.
  • 2-5 хувьтай номыг 3 хоногийн, олон хувьтай номыг 7 хоногийн хугацаатай олгох ба тухайн номыг өөр уншигч шаардахгүй нөхцөлд дахин нэг удаа сунгаж үйлчилнэ.

Цагийн хуваарь

Даваа-Баасан 10.00-18.00